Gårdsbutik

Alltid öppet med självbetjäning
  • Ägg
  • Ostkaka, kalvdans
  • Efter säsong finns det grönsaker, blommor,  pumpor som vi odlar i växthuset samt på frilandet.